THONG KE KQXS - XSMB - XSMN - XSMT

Tỉnh/TP   Cặp số 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc

10 CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT TRONG 10 NGÀY QUA

Cặp số Xuất hiện Tăng giảm
30 6 lần Tăng 3 so với lần trước
86 6 lần Tăng 4 so với lần trước
72 6 lần Tăng 4 so với lần trước
57 5 lần Tăng 4 so với lần trước
55 5 lần
46 5 lần Tăng 4 so với lần trước
97 5 lần Tăng 2 so với lần trước
23 5 lần Tăng 1 so với lần trước
20 5 lần Tăng 2 so với lần trước
15 5 lần Tăng 4 so với lần trước

10 CẶP SỐ XUẤT HIỆN ÍT NHẤT TRONG 10 NGÀY QUA

Cặp số Xuất hiện
82 0 lần
83 0 lần
96 0 lần
51 1 lần
48 1 lần
45 1 lần
44 1 lần
40 1 lần
35 1 lần
34 1 lần

NHỮNG CẶP SỐ KHÔNG XUẤT HIỆN 10 NGÀY LIÊN TIẾP TRỞ LÊN

Cặp số Ngày
82 10 ngày
83 12 ngày
96 22 ngày